25 ต.ค.

การ import wordpress to blogger , blogger to wordpress

wordpress to blogger

 1. เข้า admin > เครื่องมือ> นำออก> save .xml
 2. นำไฟล์ไปแปลงเป็น format blogger ด้วย website http://www.wordpress-to-blogger-converter.appspot.com/
 3. เมื่อได้ไฟล์ที่แปลงแล้ว ให้ login เข้า blogger อีกครั้ง
 4. ไปที่ การต้้งค่า > เลือกนำเข้าเนื้อหา
 5. เลือกไฟล์ที่แปลงฟอร์แมตแล้ว
 6. เป็นอันเสร็จสิ้น ( แต่ไฟล์ทั้งหมดใน wordpress จะไม่ถูก upload เข้าสู่ blogger )

blogger to wordpress

 1. ให้ login เข้า blogger
 2. ไปที่ การต้้งค่า > เลือกนำออกเนื้อหา
 3. ได้ไฟล์ .xml
 4. เข้า admin > เครื่องมือ> นำเข้าไฟล์จาก blogger
 5. ให้ทำการ upload ไฟล์ .xml ที่ได้เข้าไป
 6. เป็นอันเสร็จสิ้น ( ไฟล์ทั้งหมดใน blogger จะถูก upload เข้าสู่ wordpress เป็น local file )
10 ต.ค.

การติดตั้ง azure appinsight ใน grails web application

เราติดต้้ง appinsight ใน grails เพื่อไว้ monitor web application ว่ามีความช้าใน page ไหน , loading time ใช้เวลาเท่าไหร่

 1. แก้ไขไฟล์ build.gradle เพื่อเพิ่ม appinsight library
 2. เอาไฟล์ applicationInsight.xml ไปไว้ใน /src/main/resources
 3. ทำการแก้ไขไฟล์ resource.groovy เพิ่มเข้าไปเป็นดังนี้
18 ส.ค.

การพัฒนา web frontEnd ด้วย vue.js

 1. Setup Nodejs
 2. cd C:\workspace
 3. install nodejs
 4. npm install -g vue-cli
 5. vue init webpack roojaiFrontEnd
  • ? Use ESLint to lint your code? No
  • ? Setup unit tests with Karma + Mocha? No
  • ? Setup e2e tests with Nightwatch? No
 6. cd roojai
 7. npm install
 8. npm install vue-resource vue-router –save
 9. install vue-resource กับ vue-router
 10. npm run dev
 11. for Testing http://localhost:8080
 12. npm run build –> build for copy ทุกไฟล์ ใน dist/ไปยัง webserver  และ deploy
18 ส.ค.

การ deploy .war ใน heroku

 1. windows ที่ใช้จะต้องลง jdk7 ขึ้นไป
 2. ทำการติดตั้ง heroku cli  https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli#download-and-install โดยเลือกลงตาม OS
 3. สร้าง account ใน heroku ไปที่ https://signup.heroku.com/
 4. login เข้าสู่ heroku โดย ใช้ cmd>heroku login  ป้อน username และ password ที่ได้รับจาก 3.
 5. install plugin โดย  cmd>heroku plugins:install heroku-cli-deploy
 6. ทำการสร้าง xxx.war file
 7. cmd>heroku war:deploy xxx.war  –app Xapp_nameX  โดย Xapp_nameX เป็น ชื่อ application
 8. การดู log cmd>heroku logs –tail –app=Xapp_nameX

ที่มา : https://devcenter.heroku.com/articles/war-deployment

18 ส.ค.

ติดตั้ง git client, git lab

 1. git hub เป็นทีเก็บ sourcecode แต่เงื่อนไขถ้าคุณจะใช้ฟรีจะต้องเป็น opensource project แต่ถ้าต้องการทำ private project จะต้องเสียเงินครับ

การใช้งาน git hub สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

 1. ใช้ผ่าน command line
 • ติดตั้ง git client  ( download https://git-scm.com/download/win ) และ install
 • เข้า dos command
 • พิมพ์ cmd>git จะต้องขึ้นหน้าดังนี้

 • command line เบื้องต้น

2.ใช้ eclipse plugin

 • ติดตั้ง plugin ชื่อ egit
18 ส.ค.

การติดตั้ง grails framework 3.1.x

 1. download jdk 8 and install ซะ
 2. สร้าง %JAVA_HOME%
 3.  download grails version 3.1.12 ( https://grails.org/download.html ) และนำมา แตก zip ไฟล์ไว้ที่
 4. download ggts3.1)http://download.springsource.com/release/STS/3.6.4.RELEASE/dist/e4.4/groovy-grails-tool-suite-3.6.4.RELEASE-e4.4.2-win32-x86_64.zip

  3.2) install groovy eclipse plugin  http://dist.springsource.org/snapshot/GRECLIPSE/e4.5/

18 ส.ค.

Grails Framework คืออะไร

Grails framework เป็น framework ที่สร้างอยู่บน java technology และความสามารถหลักๆมีดังนี้

 • ใช้ภาษา groovy เป็นภาษาหลัก และสามารถใช้ภาษา java ผสมเข้าไปด้วย เพราะภาษา groovy นั้น extends มาจาก ภาษา java นั่นเอง
 • เป็น framework ที่พัฒนามาคล้ายๆ ruby on rails จุดประสงค์คือลด configuration แต่ใช้ name conversion แทน เช่น ถ้าเราสร้าง controller เราจะต้องตั้งชื่อ class ชื่อว่า xxxController.groovy
 • run ได้บน jvm
 • เน้นการพัฒนาแบบ Rapid application development
 • มีตัว generate scaffold หรือ หน้าเว็บที่สามารถทำ create retrieve update delete
 • ใช้ hibernate และ spring framework เป็น core หลัก
 • ไม่ใช้ xml เป็น configuration