11 ส.ค.

ติด facebook comment ให้กับ url ที่ต้องการ

 

ใส่ code แบบด้านล่าง

<div id=”fb-root”></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/th_TH/sdk.js#xfbml=1&version=v2.10&appId=441391489330149″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script>

<div class=”fb-comments” data-href=”url” data-numposts=”10″ data-order-by=”reverse_time”></div>

โดย url = หน้าที่เราต้องการใส่ comment ให้ ผู้ใช้ facebook เข้ามา comment url ของเราได้โดยสะดวกแค่ login ด้วย facebook