18 ส.ค.

Grails Framework คืออะไร

Grails framework เป็น framework ที่สร้างอยู่บน java technology และความสามารถหลักๆมีดังนี้

  • ใช้ภาษา groovy เป็นภาษาหลัก และสามารถใช้ภาษา java ผสมเข้าไปด้วย เพราะภาษา groovy นั้น extends มาจาก ภาษา java นั่นเอง
  • เป็น framework ที่พัฒนามาคล้ายๆ ruby on rails จุดประสงค์คือลด configuration แต่ใช้ name conversion แทน เช่น ถ้าเราสร้าง controller เราจะต้องตั้งชื่อ class ชื่อว่า xxxController.groovy
  • run ได้บน jvm
  • เน้นการพัฒนาแบบ Rapid application development
  • มีตัว generate scaffold หรือ หน้าเว็บที่สามารถทำ create retrieve update delete
  • ใช้ hibernate และ spring framework เป็น core หลัก
  • ไม่ใช้ xml เป็น configuration
08 ส.ค.

ติดตั้ง grails security plugin

ทุกครั้งที่แก้ไข build.gradle จะต้องทำการ restart เสมอ

install spring security
1.add dependecies into file build.gradle
dependencies {

compile ‘org.grails.plugins:spring-security-core:3.1.2’

2.run
grails s2-quickstart com.yourapp User Role

3.system will build many file for us
applicaion.groovy
Role.groovy
UserRole.groovy