18 ส.ค.

การพัฒนา web frontEnd ด้วย vue.js

 1. Setup Nodejs
 2. cd C:\workspace
 3. install nodejs
 4. npm install -g vue-cli
 5. vue init webpack roojaiFrontEnd
  • ? Use ESLint to lint your code? No
  • ? Setup unit tests with Karma + Mocha? No
  • ? Setup e2e tests with Nightwatch? No
 6. cd roojai
 7. npm install
 8. npm install vue-resource vue-router –save
 9. install vue-resource กับ vue-router
 10. npm run dev
 11. for Testing http://localhost:8080
 12. npm run build –> build for copy ทุกไฟล์ ใน dist/ไปยัง webserver  และ deploy