25 ต.ค.

การ import wordpress to blogger , blogger to wordpress

wordpress to blogger

 1. เข้า admin > เครื่องมือ> นำออก> save .xml
 2. นำไฟล์ไปแปลงเป็น format blogger ด้วย website http://www.wordpress-to-blogger-converter.appspot.com/
 3. เมื่อได้ไฟล์ที่แปลงแล้ว ให้ login เข้า blogger อีกครั้ง
 4. ไปที่ การต้้งค่า > เลือกนำเข้าเนื้อหา
 5. เลือกไฟล์ที่แปลงฟอร์แมตแล้ว
 6. เป็นอันเสร็จสิ้น ( แต่ไฟล์ทั้งหมดใน wordpress จะไม่ถูก upload เข้าสู่ blogger )

blogger to wordpress

 1. ให้ login เข้า blogger
 2. ไปที่ การต้้งค่า > เลือกนำออกเนื้อหา
 3. ได้ไฟล์ .xml
 4. เข้า admin > เครื่องมือ> นำเข้าไฟล์จาก blogger
 5. ให้ทำการ upload ไฟล์ .xml ที่ได้เข้าไป
 6. เป็นอันเสร็จสิ้น ( ไฟล์ทั้งหมดใน blogger จะถูก upload เข้าสู่ wordpress เป็น local file )